Tv Apatin - Vesti

„ŠTIT 02“ na somborskom aerodromu

Datum kreiranja 14 septembar 2012
Štampa

U kasarni "Aerodrom" u Somboru, u njenoj bližoj okolini, u periodu od 10. do 14. septembra ove godine, realizovala se vežba jedinica Vojske Srbije pod nazivom "ŠTIT 02".

Vežba se vrsila s ciljem provere osposobljenosti jedinice za izvršenje zadataka u multinacionalnim operacijama.
U okviru vežbe pripadnici Vojske Srbije, kao i oficiri iz 16 stranih država, počeli su sa pohađanjem kursa namenjenog pripremi i zajedničkom delovanju jedinica za učešće u multinacionalnim operacijama.
Direktor kursa je načelnik koncepta operativnih sposobnosti - evaluacije i izveštavanja iz Evropske komande NATO - potpukovnik Morten Mo.