Tv Apatin - Vesti

U Pčelici testirano 566 mališana "trijažnim artikulacionim testom"

Datum kreiranja 31 oktobar 2012
Štampa

Tokom septembra i oktobra tekuće godine, „Trijažnim artikulacionim testom testirano je 566, odnosno 83,35% dece  upisaneu svih 9 objekata PU „Pčelica“.

Test ispituje stanje izgovora glasova. Sem toga, prikupljeni su podaci o pojavi mucanja. Dobijeni su sledeći rezultati: sa nekom vrstom artikulacionog poremećaja  bilo je 396 dece, odnosno 69,96% ispitanih, što je po podacima koji se odnose na neke druge sredine daleko iznad  očekivanog proseka, koji se kreće oko 30% . Pre samo 3 godine na nivou naše ustanove sa poremećajem izgovora bilo je evidentirano 52,74% dece.

Bez artikulacionih poremećaja od 566 testiranih, bilo je 170, odnosno 30,03% (pre 4 godine to je iznosilo 47,26%).

Najčešće nepravilno izgovoreni glasovi su bili  Č i Dž, zatim glasovi Š i Ž, glas R i glas Lj – ono što se može tolerisati kao razvojna pojava jeste eventualno izostajanje glasova R, Lj i Nj.

Tokom testiranja deca su 1989 puta  nepravilno izgovorila neki od glasova, što je rezultat sličan onom od prošle godine 2079, ali je u odnosu na 2009-2010. značajno povećan  kada je bio1481.

Mucanje se javilo kod 6-oro dece, što je 1,06% i kreće se kao u svetu 1%-3%.

Zbog svega navedenog, ove školske godine je planiran je rad sa roditeljima - održavanje  roditeljskih sastanaka sa ciljem pružanja podrške roditeljima u prepoznavanju i razumevanju govorno-jezičkih problema dece kao i osnaživanja roditelja u oblasti razvoja govorno-jezičkih sposobnosti dece, rad sa decom – individualni i grupni rad sa decom na stimulaciji govorno-jezičkog razvoja i rad sa vaspitačima - pružanje pomoći i podrške vaspitačima  u radu sa decom koja imaju teškoće u govorno-jezičkom razvoju  kao i pružanje podrške jačanju vaspitačkih kompetencija u toj oblasti.