Tv Apatin - Vesti

Popisivači poljoprivrede do sada posetili 67 odsto domaćinstava

Datum kreiranja 05 novembar 2012
Štampa

U pokrajinskom Fondu za razvoj poljoprivrede otvorene su nove kreditne linije- za nabavku poljoprivredne mehanizacije i za nabavku kvalitetne teladi za tov. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita za nabavku nove, priključne i pogonske, poljoprivredne mehanizacije.

Pravo učešća imaju poljoprivredna gazdinstva - fizička i pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Minimalni iznos kredita je 1.000, a maksimalni 20.000 evra. Rok otplate je 48 meseci, u šestomesečnim anuitetima, a prva se uplaćeju po isteku grejs perioda od šest meseci. Učešće je 20 odsto, a za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata.

Kamata je dva odsto na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule.Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik  konkursa. Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi sa ovlašćenim servisom.  Kredit za kupovinu kvalitetne teladi za tov dodeljivaće se sa kamatom od dva odsto na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Rok otplate je godinu dana, tako što će korisnik kredita celokupan iznos vratiti jednokratno nakon isteka kredita. Minimalni iznos kredita je pet hiljada, a maksimalni 15.000 evra.  Prijave se mogu preuzeti sa sajta Fonda za razvoj poljoprivrede, rok prijave za oba konkursa je 13. novembar, a one se šalju isključivo poštom na adresu Fonda za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine: Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad, za naznakom „za konkurs”.

Popis poljoprivrede bio je osnovna tema sastanka koji je, sa članovima Komisija opština Zapadnobačkog upravnog okruga, Apatin, Kula, Odžaci i grada Sombora održao Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku . Sastanak je organizovan u Somboru, Na pomenutom sastanku je rečeno da je popis poljoprivrede veoma značajna aktivnost I da su popisivači posetili do sada 66,64 odsto domaćinstava koja su prilikom popisa stanovništva izjavila da poseduju poljoprivredno zemljište.

Cilj ovog popisa je, kako je tom prilikom istakao Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku, da imamo pun obuhvat i zbog toga ćemo svima, koji iz bilo kojih razloga nisu prijavili da imaju poljoprivredno zemljište, omogućiti da to učine u periodu od 01. do 15. decembra 2012. godine  Potrebe za popis, dodao je, nisu samo nacionalne već  i pojedinačne za svako poljoprivredno gazdinstvo, a da bismo mogli da ulažemo u poljoprivredu moramo imati bazične podatke, jer ovi sadašnji sa kojima raspolažemo- nisu adekvatni.

Kako je rekao, bez kvalitetnih podataka iz ovog popisa neće se moći pristupiti fondovima za podršku poljoprivrede koje EU daje, a oni se, kako je poznato,  prave prema kvotama. To drugim rečima znači da ćemo, ako manje popišemo – imati manje kvote, odnosno- dobićemo podršku samo za ono šta smo popisali.Ako popišemo manje, a stvarno imamo više hektara pod nekom kulturom dobićemo samo donaciju na ono šta je navedeno u bazi podataka – kazao je Dragan Vukmirović, direktor RSZ. mo.

Na sastanku sa članovima popisnih Komisija opština Zapadnobačkog upravnog okruga još jednom je podcrtano da su podaci koji se prikupe u popisu poljoprivrede tajni i da se koriste isključivo u statističke svrhe. Neće se iskazivati individualno, već zbirno, na nivou opštine ili pojedinih grana tako da nijedan individualan podatak neće biti obelodanjen. Te identifikacije će biti uništene i neće ih moći koristiti ni Republički zavod za statistiku – kazao je Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku.