Tv Apatin - Vesti

Vlada Srbije uvela najniže cene za polaganje vozačkog ispita

Datum kreiranja 06 novembar 2012
Štampa

Vlada Srbije je odredila  najniže cene teorijske i praktične obuke za vozače i za polaganje vozačkog ispita koje predviđaju da obuka za B kategoriju ukupno ne može koštati manje od 54.160 dinara, bez PDV a. Cena vozačke obuke za B kategoriju do sada je varirala i kretala se između 220 i 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate.

Sada će kandidati za B kategoriju morati auto-školi da plate teorijsku obuku 11.080 dinara, praktičnu obuku 39.400 dinara, polaganje teorijske obuke 918 dinara i polaganje praktične obuke 985 dinara.Na to će Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije morati da plate 792 dinara naknade za polaganje teorijskog ispita i 985 dinara naknade za polaganje praktične obuke.
Cena za teorijsku obuku za kandidate za AM, A1, A2, A i B kategoriju iznosi 11.080 dinara, za C1, C, D1 i D kategoriju 1.939 dinara a za F kategoriju 9.695 dinara.


Za pohađanje praktične obuke najmanje će platiti kandidati za kategoriju AM - 5.145 dinara, a najviše za B kategoriju - 39.400 dinara.Cene polaganja praktičnog ispita su od 985 dinara za B kategoriju do 1.590 koliko moraju da izdvoje kandidati za D1, D, D1E i DE kategorije.