Tv Apatin - Vesti

Stiže led iz Mađarske

Datum kreiranja 15 februar 2012
Štampa

Mađarski ledolomci "Sečenji" i "Jektoro "danas nisu imali potrebu za intervencijom na dunavu kod Apatina.  Reka kod grada je pokrivena sa oko 60 posto leda a na deonici od Bezdana do Bogojeva nije bilo kritičnih tačaka.

Zbog pojačanog vetra ledene sante se gomilaju uz obalu pa će sutra ledolomci  najverovatnije biti angažovani  na razbiajnju ledenih čepova u priobalju. Očekuje se narednih dana i značajniji porast reke s obzirom da nizvodno kod Novog sada ima mnogo ledenih čepova. Narednih dana se očekuje i dolazak većih količina leda iz pravca Mađarske   jer je kod Budimpešte pokrivenost Dunava ledom još 80 odsto.Vanredne mere odbrane od leda na Dunavu su na snazi  od mađarske granice do Slankamena