Tv Apatin - Vesti

Izmene zakona o budžetskom sistemu

Datum kreiranja 29 novembar 2012
Štampa

Nove izmene Zakona o budžetskom sistemu, ministarstvima, ustanovama, fondovima i agencijama, koji stupa na snagu 30. novembra, doprineće većoj centralizaciji zemlje.

Svim mesnim zajednicama na osnovu ovih izmena Zakona 6. novembra su blokirani računi, a 30. će oni biti i potpuno ugašeni. Do sada su se iz gradskog budžeta finansirale plate sekretara mesnih zajednica i deo materijalnih troškova, poput računa za struju, vodu, itd. dok su se svi ostali troškovi finansirali upravo iz sopstvenih prihoda. Oni će od sada biti pod nadzorom i prismotrom viših nivoa vlasti. Ukidanjem ovih računa ukida se i samostalnost mesnih zajednica.

Ideja pomenutih zakonskih izmena jeste da se stave pod kontrolu svi tokovi novca kod kojih mogu postojati zloupotrebe, odnosno da se učini transparentnim trošenje budžetskih sredstava, ali u mesnim zajednicama veruju da postoje i drugi načini da se kontrolišu novčani tokovi, umesto da se ukida postojeći nivo samouprave i decentralizovanosti. Pod takvim sloganom svaka centralizacija se može opravdati.

Prema očekivanjima nadležnog ministarstva, primena inoviranog zakona naredne godine bi trebalo da donese uštede od 20 milijardi dinara.