Tv Apatin - Vesti

Uređivanje travnjaka i tretmani larvi komaraca

Datum kreiranja 11 maj 2012
Štampa

U sklopu redovnih aktivnosti ekipe JKP Nas Dom danas su uredjivanje travnjake u gradu i sadile ukrasno cvece na mestima gde je to urbanisticki planirano.

Komunalna inspekcija vrši tretmane larvi komaraca na terenima koji će u predstojećoj kupališnoj sezoni biti atraktivni za kupače i izletnike. Kako navode u Komunalnoj inspekciji, tretmani su ove godine počeli još u februaru i nastavice se u narednom periodu. Opsirnije o aktivnostima u narednom broju nedeljnika Novi Glas komune.