Tv Apatin - Vesti

Za projekte 27 miliona

Datum kreiranja 14 maj 2012
Štampa

Za projekte koji se tiču dezinfekcije vode primenom Hlorogen uređaja, ugradnje tehnološke opreme Hlorogen za automatsku dezinfekciju vode u MZ Svilojevo,

opremanje i povezivanje bunara sa postojećom fabrikom vode u MZ Sonta, proširivanje kapaciteta tehnološke opreme za proizvodnju i automatsko doziranje natrijum hipohlorita – Hlorogen i uređenje atarskih puteva u MZ Kupusina i MZ Prigrevica, opština Apatin je dobila 27.514.000.00 dinara.
Reč je o bespovratnim sredstvima koja su dobijena na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo.