Tv Apatin - Vesti

Opština Apatin raspisala konkurse

Datum kreiranja 26 mart 2018
Štampa

Opština Apatin raspisala je konkurse za sledeče programe i projekte:

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji opštine Apatin u 2018. godini u vrednosti od 350.000 dinara otvoren je do 04. aprila 2018 godine.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti razvoja turizma, na teritoriji opštine Apatin u 2018. godini u vrednosti 500.000 dinara otvoren je do 04. aprila 2018.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti socijalne zaštite, zaštite osoba sa invaliditetom i ugroženih grupa građana na teritoriji opštine Apatin u 2018. godini u vrednosti 1.500.000 dinara otvoren je do 04. aprila 2018.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti omladinske politike na teritoriji opštine Apatin u 2018. godini u vrednosti 500.000 dinara otvoren je do 04. aprila 2018.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti kulture na teritoriji opštine Apatin u 2018. godini u vrednosti 3.300.000 dinara otvoren je do 04. aprila 2018.