Tv Apatin - Vesti

Prelazi spremni za još jedan udarni talas putnika

Datum kreiranja 12 avgust 2018
Štampa

Još jedan vikend u avgustu donosi novu smenu turista, samim tim i pojačani priliv putnika na graničnim prelazima. Carinska služba Srbije u periodu letnje sezone radi maksimalnim kapacitetom, otvorene su sve raspoložive saobraćane trake na prelazima i angažovan je dodatni broj službenika kako bi se putnici što manje zadržavali. 

Ima međutim situacija koje ne zavise od tempa kojim rade službenici naših pograničnih službi, već zavise od dinamike rada organa susednih administracija na šta se ne može uticati. Svima koji planiraju putovanje savetuje se da se prethodno informišu o stanju na graničnim prelazima i po potrebi izaberu neki od manjih prelaza u blizini onih najfrekventnijih i najopterećenijih. Trenutno na našem najvećem prelazu na severu zemlje, prelazu Horgoš, zadržavanje na ulazu traje oko 1,5 vremena, dok na izlazu sa naše strane nema gužve i čeka se svega oko pola sata. Međutim, međuzona između Srbije i Mađarske je puna, tako da putnici koji se u njoj nađu čekaju oko sat vremena kako bi nastavili putovanje. Teretni saobraćaj teče bez zadržavanja.