Tv Apatin - Vesti

ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINA DOBILA PREKO 11.800.000 DINARA

Datum kreiranja 29 maj 2012
Štampa

Opština Apatin je pred potpisivanjem Ugovora o sufinansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini za sanaciju energetskih gubitaka primenom sistema obnovljivih izvora energije za povećanjem energetske efikasnosti.

Odobrena sredstva u visini od ukupno 11.880.000,00 dinara bespovratna su I dobijena su od Fonda za zaštitu životne sredine i bespovratna su.
7.200.000,00 dinara odobreno je za zgradu Doma kulture u kojoj se nalazi Narodna biblioteka Apatin,objekat od velikog kulturnog i obrazovnog značaja za sam grad, a ovim projektom odobrena su takođe i sredstva u iznosu od 4.680.000,00 dinara za sanaciju energetskih gubitaka primenom sistema obnovljivih izvora energije za povećanjem energetske efikasnosti u objektima predškolske ustanove Pčelica. Tačnije, pomenutim projektom obuhvaćene su Predškolska ustanova "Pčelica" objekat Apatin i objekat Sonta, koje se zagrevaju na lož ulje.