Tv Apatin - Vesti

Služba za pomoć i negu u kući

Datum kreiranja 30 maj 2012
Štampa

Služba za pomoć i negu u kući, koja praktično u kontinuitetu radio od 2007. godine, unapređuje svoj rad. Od sada je dostupna svim građanimam apatinske opštine, a kako je na jučerašnjem sastanku saopšteno, uvodi se i jedna novina - dežurstva praznicima, vikendima i u vreme godišnjih odmora.


Novom odlukom o socijalnoj zaštiti koju je skupština opštine Apatin donela u drugoj polovini aprila, pored usluga pomoći u kući uvedene su i usluge nege korisnika, uglavnom starih, nemoćnih i hronično obolelih kao i osoba sa invaliditetom. Unapređenje u smislu kvaliteta, kvantiteta, dostupnosti usluge i uvođenja blažih kriterijuma za korišćenje pomenutih usluga biće sada dostupno svim građanima apatinske opštine- dakle i meštanima u selima Sonta i Svilojevo, a Služba za pomoć i negu u kući u kojoj je sada zaposleno 20 pružaoca usluga, što gerontodomaćica, što negovateljica, što radnih terapeuta, personalnih asinstenata i drugih, uvešće sada i dežurstva.. To drugim rečima znači da će pored stalnih korisnika usluga pomoći i nege u kući biti uvedena i nova kategorija korisnika koja će ove usluge pružati privremeno odnosno povremeno.