Tv Apatin - Vesti

Krijumčarenje retkih ptica

Datum kreiranja 05 jun 2012
Štampa

Carinici su na graničnom prelazu Horgoš sprečili krijumčarenje 10 jedinki zaštićene vrste ptica – češljugara. Ptice su otkrivene tokom carinske kontrole na izlazu iz Srbije u autobusu koji saobraća na relaciji Ohrid-Kopenhagen.

Detaljnom kontrolom prtljaga u saradnji sa graničnom policijom, danski državljanin makedonske nacionalnosti prijavio je da u prtljagu ima 10 ptica. One su se nalazile u kavezima, u crnoj platnenoj torbi. Proverom u Priručniku za kontrolu prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama konstatovano je da ptice pripadaju strogo zaštićenoj vrsti češljugar, što je potvrdio i dežurni biolog. Pomenuti putnik je izjavio da ptice nosi iz Makedonije i da ih je kupio u Prilepu na izložbi, međutim nije ih stavio pod carinski nadzor prilikom ulaska u Srbiju, niti poseduje bilo kakvu dokumentaciju za njih. Zbog toga je protiv njega pokrenut prekršajni postupak, dok su ptice zbrinute u ZOO Palić.