Tv Apatin - Vesti

Opština Apatin objavila javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Datum kreiranja 03 avgust 2019
Štampa

Obaveštavaju se sva registvovana poljoprivredna gazdinstva da je u ponudi je 4432 hektara zemljišta, od toga u KO Apatin 1292 hektara, u KO Kupusina 401 hektar, u KO Prigrevica 69 hektara, u KO Sonta 2281 hektar i KO Svilojevo 389 hektara. Zemljište se daje u zakup na period od 10 godina, osim u Kupisini i Sonti gde je period zakupa zbog započetih postupaka komasacije 5 godina. 

Predaja Prijava/dokumentacije je do 16.8.2019. godine. Više informacija građani mogu dobiti u kancelariji broj 11, zgrada Opštine Apatin, kontakt osoba Željko Kiš, ili na sajtu Opštine.