Tv Apatin - Vesti

S broda na Dunavu nestalo preko 4.000 litara nafte

Datum kreiranja 03 jul 2020
Štampa

Carinici su 30. juna 2020. godineu saradnji sa policijom prilikom kontrole domaćeg broda na Dunavu otkrili manjak od preko 4.000 litara nafte. Uvidom u brodsku dokumentaciju utvrđeno je da je brod „Sombor“izdavao naftu drugim brodovima, što se smatra izuzimanjem robe ispod carinskog nadzora. 

U posmatranom periodu sam je plovio tako što ga je vukao drugi brod, te shodno tome nije koristio sopstvene motore, niti trošio pogonsko gorivo. Pored toga, daljom kontrolom brodskog dnevnika i ostale dokumentacije ispostavilo se da nema nikakvih dokaza ni o tome,gde je od 25. marta do 25. maja 2020. godine utrošeno više od 24.000 litara nafte iz njegovih brodskih rezervoara, jer je u pomenutom periodu takođe plovio tako što je vučen od strane drugih brodova. Protiv kompanije koja je vlasnik broda, biće pokrenutprekršajni postupak pred nadležnim sudom zbog izuzimanja 28.000 litara nafte ispod carinskog nadzora.