Tv Apatin - Vesti

Na teritoriji opštine Apatin počinje pojačana kontrola u pridržavanju propisanih protivepidemijskih mera

Datum kreiranja 17 novembar 2020
Štampa

Na inicijativu i na osnovu Uputstva Radne grupe za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja COVID-19 koju je formirala Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije, a sve u skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom na teritoriji Republike Srbije, u borbu protiv ovog nevidljivog neprijatelja uključuje se  i komunalna inspekcija opštine Apatin, koja će u cilju  suzbijanja širenja virusa COVID-19 na teritoriji opštine Apatin  u saradnji sa sanitarnom inspekcijom vršiti pojačanu kontrolu u pridržavanja propisanih protivepidemijskih mera. 

Kontrolisaće se: postojanje dezobarijera, lična zaštitna oprema zaposlenih, lična zaštitna oprema korisnika, fizička distanca, dezinfekciona sredstva na sledeći način:

1. Nadzirani subjekat u zatvorenom i otvorenom prostoru poštuje radno vreme do 23,00 časa.

2. Svi zaposleni u navedenom objektu  nadziranog subjekta nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu.

3.U otvorenom delu terasi/bašti  obezbeđena je, fizička i socijalna distanca/udaljenost između stolova od 2,0 m.

4. Korisnici usluga (gosti), u otvorenom delu/bašti/otvorenoj terasi, u momentu kontrole održavaju fizičku distancu/udaljenost od 2,0 m.

5. Obezbeđena su i dostupna sredstva za dezinfekciju prostora, opreme, uređaja, pribora, nameštaja i ruku zaposlenih.

 6. Obezbeđena su na svakom stolu sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga. 

7. Obezbeđena je tekuća topla i hladna voda, kao i pribor i oprema za održavanje higijene ruku zaposlenih i korisnika usluga.

8. U prostorijama za usluživanje u zatvorenom delu obezbeđeno je, udaljenost između stolova od 2,0 m, a  u slučaju manjeg rastojanja od 2,0m između korisnika, pružanje usluga  je uz primenu staklene, plastične ili slične barijere.

9. U zatvorenom delu obezbeđeno je, da gosti, posetioci, nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje 1,5m između dva lica (stolica) koja ne borave u istom domaćinstvu.

10. U prostorijama zatvorenog dela objekta, obezbeđeno je sprovođenje mere ograničenog broja lica u prostoriji, tako da je na svaka 4 m2 prisutno najviše jedno lice.

Radno vreme prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, izuzev radnog vremena apoteka i benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana. Radno vreme treba biti istaknuto na vidnom mestu na ulazu u objekat. Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo dužni su da obezbede da u objekte u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objekte u kojima se prodaje roba ili pružaju usluge u trgovinskim centrima ili slične objekte u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose lične zaštitne maske.

Pravna lica i preduzetnici dužni su da na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski, kao i da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.