Tv Apatin - Vesti

Vlada uvažila proteste. Smanjen muzički dinar

Datum kreiranja 02 februar 2012
Štampa

Vlada Srbije je usvojila izmene Zakona o autorskim pravima kojima se muzički dinar ukida za zanatlije, dok će ostalima ovaj namet biti tri puta umanjen.

Muzički dinar će biti ukinut zanatlijama koji u svojim radionicama koriste radio, tranzistor ili neki drugi uređaj za slušanje muzike (frizeri, obućari, automehaničari, kozmetički saloni, itd.), kao i uvoznicima i proizvođačima računara i multifunkcionalnih uređaja s obzirom da se ti uređaji prvenstveno ne koriste za slušanje muzike.

Usvajanjem ovih izmena zakona, naknada za muzički dinar biće tri puta niža, odnosno maksimalan iznos tarife na mesečnom nivou za lokale površine do 50 kvadrata neće biti veći od dvanaestine minimalne zarade u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa), dok će za lokale preko 50 kvadrata maksimalni iznos biti devetinu minimalne zarade.

Naknada koju plaćaju uvoznici i proizvođači muzičkih uređaja, diskova, video traka, USB fleš drajvova i DVD Blu Rej uređaja je smanjena sa 3 na 0,3 odsto nabavne cene i taj iznos je maksimalana naknada za sve organizacije koje imaju prava na naplatu istog.

Visina muzičkog dinara će biti utvrđena prema regionalnoj kategorizaciji i gradskim zonama u zavisnosti od nivoa razvijenosti određenog regiona ili grada, odnosno pozicije unutar grada, kao i stepena u kojem je muzika važna za delatnost određenog privrednika.

Muzički dinar će se plaćati popunjavanjem samo jedne uplatnice, dok će naknadu međusobno deliti tri organizacije: SOKOJ, Organizacija za ostvarivanje prava interpretatora i Organizacija proizvođača fonograma, a koje su do sada pojedinačno naplaćivale svoje naknade.