Tv Apatin - Vesti

Smanjen muzički dinar za medije

Datum kreiranja 03 februar 2012
Štampa

Novac će se vraćati preko Poreske uprave, a na zahtev obveznika. Sve žene, privatne preduzetnice, koje su koristile porodiljsko odsustvo i po tom osnovu bile duplo oporezivane, biće oslobođenje plaćanja poreza

za obaveze dospele od 1. januara 2010. do 7. januara ove godine, kada je stupio na snagu novi Zakon o doprinosima. U dokumentu Vlade, između ostalog, piše da će svim preduzetnicama koje imaju dospele obaveze, a nisu ih izmirili od jula 2011. do 7. januara ove godine, država preuzeti te obaveze. Inače, zaključkom iz juna prošle godine Poreska uprava stornirala je potraživanja za 899 porodilja, a država je preuzela na sebe da isplati oko 65 miliona dinara.