VREME DANAS U APATINU

«  septembar 2020  »
pusčpsn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

KURSNA LISTA

DRUŠTVENE MREŽE

Tv Apatin - Vesti

Datum kreiranja 11 oktobar 2018
Štampa

U velikoj sali SO održana je 25. po redu sednica Skupštine opštine Apatin. Nakon što je utvrđeno prisustvo od ukupno 25 odbornika, ustanovljeno je da su stvoreni uslovi za rad i punovažno odlučivanje Skupštine. Dnevni red od ukupno 43 tačke većinom glasova je usvojen, kao i zapisnik sa prethodne sednice SO Apatin. 

Na početku sednice pristupilo se imenovanju novog člana veća pošto je prethodni podneo ostavku na to mesto, nakon izbora Biračkog odbora i tajnog glasanja, Anđelka Martinović izabrana je za novog člana veća. Na dnevnom redu bila je odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin koji je usvojen većinom glasova i niko od prisutnih nije imao primedbu. U nastavku sednice usvojen je predlog druge izmene kadrovskog plana OU Apatin i Pravobranilaštva OA kojom je broj zaposlenih sa 9 smanjen na 8. Doneta je odluka o visini ekonomske cene usluga poludnevnog i celodnevnog boravka u PU Pčelica. Odbornici su doneli odluku o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa opštinama u slivu – gornjeg toka Dunava – Bački Vodotoci.  U nastavku sednice, izglasan je Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Mesne zajednice Svilojevo, kojeg je doneo Savet Mesne zajednice dana 29. avgusta 2018.godine, a takođe i izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin za radnu 2017./18. godinu, kao i godišnji plan rada za školsku 2018./2019. godinu. Odbornici su na 25. sednici SO Apatin doneli predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje komasacije u KO Sonta, kao i predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta i prenosu u javnu svojinu Jajić Mare iz Apatina.

Zbog isteka mandata, predložene su promene u školskim odborima. U skladu sa tim, na sednici su  imenovani članovi Školskog odbora Gimnazije „Nikola tesla“Apatin, Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin, Tehničke škole sa domom učenika Apatin, Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Apatin, Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Sonta, Osnovne škole “Jožef Atila“ Kupusina, Osnovne škole “Kiš Ferenc“ Svilojevo i Osnovne muzičke škole „Stevan Hristić“ Apatin.

Nakon kraće pauze, Skupština opštine Apatin donela je predlog Rešenja o razrešenju, kao i imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole “Mladost“ Prigrevica.

Razrešena je i imenovana nova Komisija za dodelu Novembarskih nagrada, a takođe je razrešen i imenovan novi direktor Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin. Branki Vejin istekao je mandat, te ju je Skupština ponovo imenovala na mesto direktora biblioteke.

Do kraja sednice razrešeni su i imenovani novi predsednik, zamenik predsednika i članovi stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; kao i predsednik, zamenik predsednika i član Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Takođe, razrešeni su i imenovani novi član Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin, članovi Komisije za rodnu ravnopravnost, predsednik Saveta za budžet i finansije, kao i predsednik i član Upravnog odbora Doma zdravlja Apatin. Sednica je završena donošenjem rešenja o razrešenju zastupnika člana Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom „Apatin“ u Apatinu.

You are here:   PočetnaVESTIOdržana 25. Skupština opštine Apatin